Disclaimer

Alle foto's en overige inhoud van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd. Tenzij expliciet anders vermeld zijn alle foto's op deze site 'copyright Auke Doornbos Fotografie', Alle rechten voorbehouden. Geen van de foto's behoren tot het publieke domein en geen gebruik van foto('s), behalve die in dit document worden geautoriseerd, is/zijn toegestaan.

Doornbos Fotografie heeft zich alle moeite getroost om de auteursrechten van tekst - en beeldmateriaal op deze website, voor zover deze niet bij Doornbos Fotografie liggen, te achterhalen en te waarborgen. Mocht u desondanks tekst - of beeldmateriaal aantreffen waarover u auteursrecht denkt te hebben, neem dan contact met ons op.

Als er vragen zijn over commercieel of editorial gebruik van de foto's, of een andere vraag over de gebruiksvoorwaarden zoals die hier zijn uiteengezet, neem dan contact met mij op.

Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.
Derhalve aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een opdracht te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. De verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Wij houden door middel van een teller (Google Analytics) het aantal bezoekers bij. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van een cookie (als u deze niet geblokkeerd heeft). De resultaten hiervan worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Algemene Voorwaarden van de Fotografen Federatie

Op alle rechtsbetrekkingen van Doornbos Fotografie zijn de algemene Voorwaarden van de Fotografen Federatie van toepassing. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

^ naar boven